Asfalistra365 Guarantee

EUROINS

Η EUROINS INSURANCE GROUP (EIG) είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος ασφαλιστικός Όμιλος στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη επικεντρώνοντας τις δραστηριότητες του στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τα Σκόπια έχοντας επιτυχώς επεκταθεί σε αγορές όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Ουκρανία. Επιπλέον, η Εταιρεία κατέχει σημαντική θέση σε χώρες όπως η Σερβία, όπως επίσης, στην Τσέχικη Δημοκρατία, τη Σλοβακία και την Πολωνία (μέσω της άμεσης πρόσβασης βασισμένης στην ελευθερία της ενιαίας Αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Η EUROINS INSURANCE GROUP (EIG) είναι μέλος του Ομίλου EUROHOLD.

Η EUROINS, έχει αποκτήσει τις θυγατρικές του Γερμανικού Ομίλου Talanx στη Βουλγαρία και την Ουκρανία, τις δραστηριότητες της ολλανδικής ασφαλιστικής εταιρείας Achmea στη Βουλγαρία, καθώς και τις δραστηριότητες του Αυστραλιανού Ομίλου QBE στη Ρουμανία και τη
Βουλγαρία τα τελευταία δύο χρόνια.

Η EUROINS INSURANCE GROUP (EIG) είναι μια εταιρεία συμμετοχών που περιλαμβάνει επενδύσεις της εταιρείας EUROHOLD στον ασφαλιστικό τομέα στην περιοχή των Βαλκανίων. Η EIG πληροί τις αυστηρές κανονιστικές απαιτήσεις και επιτρέπει στην εταιρεία να αναπτύσσεται σταθερά και να αυξάνει το μερίδιο αγοράς της. Ενοποιεί τις ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Euroins Βουλγαρίας 77.22%
Euroins Ρουμανίας 89.09%
Euroins Σκοπίων 91.39%
Euroins Life 100%

Η EUROINS, επικεντρώνεται στην παροχή ενός πλήρους φάσματος ασφαλιστικών προϊόντων, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, για να εξασφαλίσει την παροχή μιας ολοκληρωμένης ασφαλιστικής υπηρεσίας στους πελάτες της.

Το χαρτοφυλάκιο της EUROINS, περιλαμβάνει πάνω από 40 ασφαλιστικά προϊόντα που καλύπτουν 18 κλάδους ασφάλισης από τους 18 συνολικά επιτρεπόμενους σε εταιρείες γενικών ασφαλίσεων σύμφωνα με το Παράρτημα 1, Τμήμα ΙΙ του Κώδικα Ασφαλίσεων. Μερικά από τα προϊόντα είναι τα εξής: Ασφάλιση αυτοκινήτων – Ασφάλιση περιουσίας – Καλλιέργειες και Κτηνοτροφία – Ναυτασφάλεια – Ταξιδιωτική Ασφάλιση – Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι, κτλ.

Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών μιας αφοσιωμένης ομάδας στελεχών και προσωπικού, που απασχολούνται στην EUROINS από την ίδρυση της, η εταιρεία κατάφερε να εδραιωθεί ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην αγορά των γενικών ασφαλίσεων στην Βουλγαρία.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει το δίκτυο πωλήσεων της το οποίο έχει εξαπλωθεί σε όλη την Επικράτεια της χώρας με σημαντική εκπροσώπηση στα βασικά περιφερειακά και διοικητικά κέντρα.
Διαθέτει γραφεία σε 87 πόλεις και συνεργάζεται με περισσότερους από 4.000 εργαζομένους, μεσίτες και ασφαλιστικούς πράκτορες.

Τον Δεκέμβριο του 2005, η Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας εισήγαγε την EUROINS στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών. Το εμπόριο με τις μετοχές της Εταιρείας στο Βουλγαρικό χρηματιστήριο (BSE), ξεκίνησε επίσημα στις 31 Ιανουαρίου 2006. Η ελεύθερη διασπορά των
μετοχών της εταιρείας υπερβαίνει το 23%.

Το 2014 ανακηρύχθηκε ως “Η πιο δυναμικά αναπτυσσόμενη ασφαλιστική εταιρεία” για το 2013 στα βραβεία “Καλύτερος Ασφαλιστής της Χρονιάς” που διοργανώνονται από το Πανεπιστήμιο
VUZF, από τον Σύνδεσμο Ασφαλιστών Βουλγαρίας, από το Ίδρυμα «Καθ. Dr. Veleslav Gavriiski» και από τον Σύλλογο Επικουρικών Συντάξεων Βουλγαρίας.

Η EUROINS αποφασίζει τη δραστηριοποίησή της στην ελληνική αγορά, μέσω της μεσιτικής GLOBAL INSURANCE GROUP παρά την οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα και την ασφαλιστική αγορά μας.

Όραμα

Το όραμα μας είναι να αποτελέσουμε την ειδοποιό διαφορά στην ασφαλιστική αγορά μέσα από τη δημιουργία και προσφορά πρωτοποριακών υπηρεσιών και παροχών.

Αποστολή

Η δημιουργία υπηρεσιών ασφάλισης, η διαχείριση απλών και ειδικευμένων κινδύνων, βασισμένη στην ευθύνη, την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα, με πλήρη σεβασμό της εμπιστοσύνης των πελατών, των συνεργατών και των εργαζομένων μας.

Φιλοσοφία

Λειτουργούμε πάντα με γνώμονα το ήθος και τη διαφάνεια. Φροντίζουμε τα προϊόντα που σας προτείνουμε να είναι απλά, κατανοητά και ευέλικτα. Σας καθοδηγούμε να επιλέξετε καλύψεις και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται πλήρως στις προσωπικές σας ανάγκες. Στεκόμαστε υπεύθυνα και με συνέπεια δίπλα σας ανά πάσα στιγμή γιατί πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι.

Καλέστε μας τώρα